Učitelji skijanja

Grgić Igor – ISIA Učitelj skijanja

Kosanović Boris – Učitelj skijanja

 Kosanović Simo – Učitelj skijanja

Kučinić Ivica – ISIA Učitelj skijanja

Kučinić Radovan – ISIA Učitelj skijanja

Tešić Neven – ISIA Učitelj skijanja

Vučić Branko – Pripravnik učitelja skijanja

Vuković Vedran – Učitelj skijanja

 


*Pripravnik učitelja skijanja je osoba sa završenim i uspješno položenim ispitom na kraju Tečaja za učitelja skijanja I. Položeni elementi pripadaju u osnovnu školu skijanja. Pripravnik može raditi sa grupama ili individualno na onom nivou za koji je osposobljen odnosno osnovne elemente škole skijanja.

*Učitelj skijanja je osoba koja je završila i položila ispit na kraju Tečaja za učitelje skijanja II i položila sve teorijske ispite te tako sječe pravo na IVSI licencu. Učitelj skijanja može raditi sa grupama ili individualno bez ograničenja jedino unutar Republike Hrvatske, odnosno u zemljama gdje je bilateralnim dogovorom omogućen rad hrvatskih IVSI učitelja. Njegova licenca vrijedi dvije godine i nakon ili unutar te dvije godine mora prisustvovati seminaru za učitelje skijanja i tako obnoviti licencu.

*ISIA učitelj skijanja je profesionalni učitelj koji je nakon stjecanja licence učitelja skijanja odradio školovanje na ISIA kampu, na kraju kojega je uspješno položio sve ispite. ISIA licenca je međunarodna profesionalna licenca koja je priznata u 39 zemalja te s tom licencom učitelj smije raditi izvan domovine, isto kao i za strane škole.